Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Oud Sassenheim, gevestigd te Sassenheim.

De Stichting Oud Sassenheim verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens. Wij vinden het van belang dat daarmee zorgvuldig en transparant wordt omgegaan. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

In onderstaande tabel is aangegeven met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoe lang deze worden bewaard en aan wie deze persoonsgegevens eventueel kunnen worden verstrekt.

   Welke gegevens :  Grondslag :  Bewaartermijn :  Ontvangers:
Administratie (donateurs, sponsoren, giften)
 • Naw-gegevens
 • Telefoonnr
 • e-mail adres
 • bank- en betaalgegevens

in voorkomend geval:

 • geboortedatum
 • geslacht
 • Toestemming
 • Uitvoering overeenkomst
 • Zolang de financiële relatie voortduurt, dan wel – en vzv dit het geval is –zolang de gegevens van historisch belang blijven voor de Stichting
 • Financiële gegevens 7 jaar
 • Financiële- en ledenadministratie
 Beheren van documentatie en archieven
 • Beeldmateriaal
 • Naw-gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Familierelaties
 •  Toestemming
 • Onbepaald (zolang van belang in kader van de activiteiten van de Stichting).
 • Archivaris
 • Werkgroepen
 • Smugmug
 • Social media
 • Derden tbv historische onderzoeken en publicaties
Versturen van tijdschrift, digitale berichten, zoals e-mails en nieuwsbrieven
 • Naw-gegevens
 • Telefoonnr
 • e-mail adres
 •  Toestemming
 • Zolang donateurschap voortduurt
 • Zolang de toestemming niet is ingetrokken
 • Ledenadministratie

 

Gegevens over bezoek- en klikgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het browsertype. Deze gegevens worden niet aan ons doorgegeven, dan wel hoogstens – en niet structureel - op regioniveau (IP-adres).

Wij maken  geen gebruik van analytische- en tracking cookies op onze website.

Beeldmateriaal

Op gebeurtenissen die de wij – mede – organiserenkunnen video’s en foto’s worden gemaakt die kunnen worden gebruikt en gepubliceerd in het kader van onze activiteiten, bv op onze website en social media accounts.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens waarover wordt beschikt niet aan derden partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is en past binnen onze doeleinden, of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens waarover wij beschikken hebben wij passende maatregelen getroffen met betrekking tot opslag, toegang en digitale beveiliging. Deze maatregelen zijn vastgelegd in een overzicht.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (geheel of gedeeltelijk) door ons.

Links naar andere websites

Onze website bevat koppelingen naar andere websites. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere websites. Wij raden u aan altijd de privacyverklaringen van de betreffende websites te raadplegen.

Wijzigingen

De Stichting behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen.

Contactgegevens

Verantwoordelijke: Stichting Oud Sassenheim

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoonnummer: 0252 - 215 622