N i e u w s f l i t s e n

 

Inloop 2 febuari 2023

01-02-2023

Op Donderdag 2 februari 2023 is het weer de eerste donderdag van de maand, dus inloopochtend! Het bestuur van Stichting Oud Sassenheim nodigt donateurs en belangstellenden hiervoor uit.

Op deze ochtend kunt u kennismaken met enkele van onze vrijwilligers, voor zover dat nog nodig is natuurlijk. Op de tafels liggen fotoboeken, waarin u naar hartelust kunt kjiken. Samen met tafelgenoten kijken is natuurlijk leuk: vaan zijn foto's aanleding voor het ophalen van allerlei herinneringen. De mooiste verhalen doen dan vaak de ronde!

Van werkgroep Historie zijn er altijd wel enkele vrijwilligers aanwezig: aan hen kunt u uw vragen stellen over van alles wat met de geschiedenis van Sassenheim te maken heeft. Ook kunt u foto's laten scannen.
De werkgroep Genealogie is met vele projecten bezig. Te denken valt aan het werken aan het Sassenhiems Biografisch Woordenboek.Ook kunnen hier bidprentjes en rouwkaaarten aangeboden worden voor ons archief.

Voorafgaande aan de presentatie zal een afvaardiging van het kerkoor de Lofstem een vaandel met medailles overhandigen. Het vaandel is rond 1934 vervaardigd.
Daarna volgt de presentaie door Frans van der Wiel 'Herkent u ze nog, de Sassenheims' nr 13 uit 2018. D bijgaande foto uit 1956 of 1957 is van het eerste concert, dat op dit muziekpodium werd gegeven. Het werd uitgevoerd door Crescendo. Het muziek podium stond op het sportveld naast de gymlokalen en is in 1956 gebouwd. Omdat er niet veel gebruik van werd gemaakt, werd het na een aantal jaren in gebruik genomen door de rugbyvereniging 'The Bassets' als verenigingsgebouw. Gesloopt voor nieuwbouw van het Mennepark.

Locatie:De Coy, Kagerdreef 72, Sassenheim.
De zaal is open vanaf 09:45 uur. Om 12:00 beginnen we zo'n beetje met opruimen.

 

Zoom

 

Sponsor Uitgelicht