N i e u w s f l i t s e n

 

SOS brengt 50e Aschpotter uit

05-02-2022

Omdat deze maand de 50e editie is verschenen van de Aschpotter, begint de nieuwste uitgave van Stichting Oud Sassenheim met 13 foto’s van woningen met huisnummers 50. In totaal zijn er in Sassenheim 31 huisnummers met nummer 50. Een van de laatste is die aan De Ploeger in het nieuwe plan Overteylingen.

In de nieuwe uitgave van de SOS staan weer interessante onderzoeken en verhalen. En vooral ook veel beeldmateriaal over Sassenheim van vroeger. Gijs Overvliet en Aad van der Geest schrijven over de precieze locatie van de begraafplaats bij de rooms-katholieke schuilkerk die achter Hoofdstraat 76 moet hebben gelegen. Vanaf 1687 was de schuilkerk in gebruik, ook enige tijd samen met Voorhout en Warmond. In het blad staat ook het gedicht van Irma Ooijevaar, dat zij heeft voorgedragen tijdens de uitreiking van de Oud Sassenheim Restauratieprijs 2021. Van de uitreiking is een fotocollage gemaakt. In de rubriek ‘Sassenheim, Toen en Nu’, waarvan er inmiddels 27 zijn verschenen, wordt met name de linkerzijde van de Teijlingerlaan in beeld gebracht. Ook in de Aschpotter een uitgebreid interview met SOS-erelid Herman Verhoef (91) over zijn jeugd, zijn ouders, zijn vrouw en de kerk. De kegelclub en zijn enorme verzameling prentbiefkaarten worden niet onbesproken gelaten. ‘In portret uitgelicht’ verhaalt Aad Lelijveld over Jos Tonnaer, de architect van de huidige St. Pancratiuskerk en van het in 1971 afgebroken Huize St. Bernardus. Van de hand van dezelfde auteur is een interessant en mooi geïllustreerd artikel over het bloembollenbedrijf van Fred de Meulder Export. Aad van der Geest schrijft over Simon van Bentheim, de eerste houtvester van Holland, die in 1339 van graaf Willem IV slot Teylingen en de ambachten Lisse en Voorhout in leen kreeg. De Aschpotter wordt afgesloten met een overzicht van Jaap Bergman over de onderzoeken van Ivan Gadourek in 1956, 1993 en 2012 over de Sassenheimse samenleving.

Inlooop 5 mei
SOS-donateurs hebben de laatste Aschpotter ontvangen. Nieuwe donateurs krijgen het blad bezorgd. Tijdens de inloop op donderdag 5 mei kan het blad worden ingezien in De Coy, waar om 10.30 uur een presentatie begint over Sassenheim gedurende WO II. Ook kan daar ’s morgens en ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur de expositie over ‘Het Rijke Roomse Leven’ worden bezocht.          

 

Zoom

Woonhuis met huisnummer 50 aan De Ploeger, een van de nieuwe straten in het plan Overteylingen.

Sponsor Uitgelicht