N i e u w s f l i t s e n

 

Gevelsteen Twin's Home terug op oude locatie

08-03-2021

Gevelsteen Twin’s Home terug op oude locatie

Vijf jaar na de ontdekking van de gevelsteen van Twin’s Home is de oude gevelsteen weer teruggebracht op zijn oorspronkelijk locatie nabij de twee monumentale beuken aan de Hoofdstraat in Sassenheim. De steen lag in de oprit bij een woning aan de Koningstraat. Stichting Oud Sassenheim (SOS) heeft de eigenaar opgespoord en toestemming gekregen de steen terug te brengen naar zijn oorspronkelijke plaats. Met gemeentelijke hulp is dat afgelopen week gerealiseerd in het paviljoentje aan de Hoofdstraat waar vroeger het imposante dubbelwoonhuis Twin’s Home stond. De SOS wil oude tijden hiermee doen herleven.

Twin’s Home werd in 1890 gebouwd voor bollenkweker Henri Roozen, die er ook een bollenschuur bij bouwde. Aanvankelijk heette de dubbelwoning geen Twin’s Home. De ene helft heette toen Bloomfield en de andere Zomerzorg. Begin jaren ’20 kocht J.A. van der Voort het woonhuis en de bollenschuur. In 1925 liet hij achter de bestaande bollenschuur een grote uiterst moderne bollenschuur bouwen. Rond die tijd moet ook de gevelsteen Twin’s Home in de dubbelwoning zijn aangebracht. Precies in het midden. In 1945 overleed Van der Voort. Na het vertrek van de familie van der Voort hebben nog diverse families in het dubbelhuis gewoond. Ook heeft er een poos een afdeling van de Plantenziektekundige Dienst in gezeten.

Bollenexporteur Fred de Meulder heeft in 1950 de bollenschuren gekocht. Midden jaren 80 vertrok hij naar Lisse en werden de schuren daarna gebruikt als werkplaats voor de kistenfabriek van M. Bakker & Zn. De bollenschuren zijn afgebroken in 2007. Twin’s Home onderging al eerder hetzelfde lot in 1991, nadat het volledig was uitgewoond.

In samenspraak met bewoners uit de buurt en de eigenaar van de steen heeft Stichting Oud Sassenheim de locatie bepaald en de steen, die in tweeën was, laten repareren en laten reinigen. Zodanig zelfs dat de oude groene kleur van de letters deels weer zichtbaar werd.

Bij de steen is een ANWB informatiebord geplaatst met tekst en foto’s van Twin’s Home en het omringende bollenland waarop ‘diepdelvers’ nog bezig zijn met spa de grond te bewerken (1950). Nu is daar de Postwijk gelegen. Op het informatiebord is een QR code aangebracht. Eenmaal gescand kan daaronder meer informatie worden gelezen over de locatie en de bewoners van Twin’s Home.
De twee meer dan 100 jaar oude beuken, die kort na de bouw van Twin’s Home zijn geplant, zijn tezamen met de teruggeplaatste gevelsteen nu de enige getuigen van dit stukje Sassenheimse bollengeschiedenis. Locatie: Hoofdstraat, Sassenheim, tegenover nr 65.

Foto: De zojuist in de grond geplaatste gevelsteen van Twins’ Home met ANWB informatiebord.   

De zojuist in de grond geplaatste gevelsteen van Twins’ Home met ANWB informatiebord

F2909 Twins Home 1991 F2909 Twin's Home 1991 uit de beeeldbank

Sponsor Uitgelicht