N i e u w s f l i t s e n

SOS prijst gemeente maar houdt grote zorg

12-10-2020

SOS prijst gemeente over beeldbepalende panden, maar houdt grote zorgen

Gemeente Teylingen is voornemens circa 85 panden te bestempelen als beeldbepalend. Hieronder bevinden zich ook enkele objecten, zoals waterpartijen. Beeldbepalende panden kunnen niet zonder overleg met de gemeente worden gesloopt. De kwestie werd actueel in 2017 toen de sloop van Villa Rusthoff niet tegen te houden was. De SOS heeft zich hier heftig tegen verzet. Vooral ook omdat het eerste ontwerp van Residence Rusthoff niet paste bij het park en ook omdat een stuk van het park verloren zou gaan. De SOS is gehoord en later is het allemaal goed gekomen. De politiek heeft de commotie in Sassenheim omtrent de sloop van Villa Rusthoff opgepakt en heeft het college gevraagd een nieuwe categorie te maken voor te beschermen panden, naast gemeentelijke en rijksmonumenten. Dit heeft geresulteerd tot een lijst van circa 85 panden, waarvan 45 in Sassenheim.

De cultuurverenigingen in Sassenheim, Voorhout en Warmond zijn in een vroeg stadium door de gemeente geconsulteerd. De SOS heeft er werk van gemaakt door nog eens 32 panden op te voeren. Uiteindelijk zijn er hiervan acht gehonoreerd, omdat de gemeente de eis stelde dat de eigenaren akkoord moesten gaan.

De SOS betreurt het zeer dat toch nog een groot aantal eigenaren (24) het niet zag zitten hun pand beeldbepalend te maken voor Sassenheim. Het gaat hierbij vaak om mooie beeldbepalende woningen met een historie, gelegen langs de hoofdwegen, veelal zogenaamde bollenvilla’s, waar Sassenheim om bekend staat. SOS-voorzitter Alfred Pop: “Deze panden kunnen van de ene op de andere dag zomaar gesloopt worden, als voldaan is aan de sloopvergunning. Eeuwig zonde voor Sassenheim en de beleving van ons dorp”.

De SOS spreekt zijn waardering uit richting het college van Teylingen, omdat op de nieuwe gemeentelijke lijst met beeldbepalende panden/objecten een aantal panden staat tot ongenoegen van de eigenaren. Dit is vrij uniek voor de Duin- en Bollenstreek. De SOS prijst het stevige erfgoedbeleid van het college op dit punt. Hierdoor zal het karakter van Sassenheim, als bollendorp van de streek, weer beter zijn gewaarborgd. “Veel dorpen om ons heen verschralen op dit punt”, aldus de SOS-voorman. 

Villa Even Buiten 

Villa Even Buiten, een van de acht door de SOS ‘geredde’ panden

Sponsor Uitgelicht