N i e u w s f l i t s e n

SOS Presenteert programma Open Monumentendag tijdens Inloop

28-07-2019

Op donderdag 1 augustus is er weer een Inloopochtend bij de SOS. Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom.Nummer 11 van de serie “Herkent u ze nog, de Sassemers” zal vertoond worden door Frans van der Wiel. Daarin o.a. een foto van de gedempte Oude Haven met de toenmalige fontein, geschonken door het Waterleidingbedrijf ter gelegenheid van de aansluiting op het waterleidingnet in 1925.

Open Monumentendag 2019

Ook zal het programma van Open Monumentendag 2019 worden gepresenteerd. Deze valt op zaterdag 14 september. Het landelijk thema is Plekken van Plezier. De SOS heeft het thema lokaal

ingevuld door er muzikale en monumentale plekken van plezier van te maken. Op diverse historische locaties treden muziek- en zangverenigingen op. Naast de historische panden die eerder te bezoeken zijn geweest, zijn de oude Kegelbaan in de Oude Tol en het zogenaamde Drost-huisje aan de Hoofdstraat nieuw te bezoeken locaties.Ook is er een lezing over de restauratiewerkzaamheden aan de Ruïne. Het volledige programma staat op de website:www.stichtingoudsassenheim.nl

Tijdens de inloop liggen fotoboeken van Oud Sassenheim op de tafels.Leden van de werkgroep Historie en van de werkgroep Genealogie kunt u vragen stellen over alles wat met de geschiedenis van Sassenheim te maken heeft. Ook kunt u foto’s laten scannen en oude documenten over Sassenheim afgeven.

Voorinschrijving boek Het Oude Koningshuys

De SOS heeft reeds ruim 160 voorinschrijvingen ontvangen op het boek over Het Oude Koningshuys. Op de tafels liggen folders met informatie over dit in november uit te brengen boek.  Het wordt een prachtig geïllustreerd boek over de geschiedenis van Het Oude Koningshuys en zijn bewoners. Het bevat meer dan 250 pagina’s en 180 foto’s en kaarten. Tot 1 september kunnen SOS-donateurs tegen een gereduceerde prijs (€ 24,50) op het boek inschrijven. Niet-donateurs kunnen tot die datum inschrijven voor € 27,-. Na 1 september kost het boek € 29,50. Er kan worden ingeschreven via de website van Stichting Oud Sassenheim.

De SOS-Inloop is a.s. donderdag in De Coy, Kagerdreef 72,aanvang 10.00 uur. Om 10.30 uur start van de SOS-special “Herkent u ze nog, de Sassemers”.

 

Het OMD programma

Fontein gedemte Oude Haven geschonken door Waterleidingbedrijf toen Sassenheim op het waternet werd aangesloten in 1925 

Fontein gedemte Oude Haven - geschonken door Waterleidingbedrijf toen Sassenheim op het waternet werd aangesloten in 1925 

Sponsor Uitgelicht