N i e u w s f l i t s e n

Laatste resten Duitse telefoonbunker geruimd in tuin Villa Rusthoff

04-06-2019

Het terrein is hermetisch afgesloten, maar Stichting Oud Sassenheim heeft toch kans gezien een glimp op te vangen van het ruimen van de fundering van de Duitse telefoonbunker in de tuin van de voormalige Villa Rusthoff. De bunker is in de oorlogsjaren door de Duitsers gebouwd en stond tegenover het huidige Oude Postkantoor aan de Hoofdstraat. Het is een van de laatste resten uit de bezettingstijd in Sassenheim. In1947 is de bovengrondse bunker gesloopt. Daar is toen vijf weken aan gewerkt. Thans is men al enkele dagen bezig met het ruimen van de betonnen en stevig bewapende fundering.

Precieze locatie niet bekend

Stichting Oud Sassenheim heeft nooit de exacte locatie van de telefoonbunker kunnen achterhalen. Ze beschikt alleen over een schets van de bunker. Vorige jaar is het terrein in opdracht van de aannemer door archeologen onderzocht. Een sleuvenonderzoek heeft toen geen bijzondere vondsten opgeleverd. Rondom de fundamenten van de bunker is toen niet gezocht. Stichting Oud Sassenheim verwacht niet dat er nu nog bijzondere vondsten zullen worden gedaan. Gebeurt dat wel, dan moet het werk worden stil gelegd. Vorig jaar werd o.m. gezocht naar oude fundamenten van de buitenplaats Rusthoff uit circa 1750, waartoe ook het huidige Park Rusthoff behoorde.

Verzet

Op de bouwlocatie komt nu Residence Rusthoff, een wooncomplex met 12 appartementen. De SOS kan zich nu vinden in het ontwerp, maar heeft in 2016 en 2017 een felle campagne gevoerd tegen het oorspronkelijk ontwerp en zich met succes verzet tegen het plan een terras aan te leggen in het park.    

Ruimen Duitse communicatiebunker op terrein villa Rusthoff 

 Ruimen Duitse communicatiebunker op terrein villa Rusthoff

Sponsor Uitgelicht