N i e u w s f l i t s e n

SOS herdenkt overleden voorzitter tijdens inloop 6 juni

04-06-2019

Op donderdag 6 juni zal de SOS stilstaan bij het overlijden van zijn oud-voorzitter Hans Walenkamp. De heer Walenkamp is 12 jaar voorzitter geweest. Hij overleed afgelopen woensdag op 81 jarige leeftijd.

Tijdens deze maandelijkse Inloop zullen ook weer foto’s worden vertoond door Frans van der Wiel.

Het wordt de SOS-special “Kent u ze nog, de Sassemers , nr 10”, waarin o.a. pastoor Thus te zien is in een koets voor de parochie tijdens zijn Gouden Priesterfeest (30 jaar) in 1932. Pastoor Thus wordt ook wel de “bouwpastoor” van de nieuwe Pancratiuskerk genoemd. Hij overleed nog hetzelfde jaar. Tijdens de presentatie zullen ook de namen van de overige personen in en op de koets worden vermeld.

Donateurs en belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt kennismaken met SOS-vrijwilligers. Zij zijn graag bereid vragen over Sassenheim te beantwoorden. Op de tafels liggen zoals gebruikelijk de fotoboeken van oud Sassenheim. Ook kunt u foto’s laten scannen en oude documenten afgeven.

Leden van de werkgroep Genealogie kunnen u nader vertellen over het Sassenheims Biografisch Woordenboek. Deze digitale databank met 1400 foto’s van oud Sassenheimers dijt maar uit en maakt deel uit van een veel grotere beeldbank met 12000 foto’s op de site van Stichting Oud Sassenheim.

De tentoonstelling ‘Openbaar vervoer in de Duin- en Bollenstreek’ is niet langer meer te bezichtigen. Op donderdag 5 september zal een nieuwe expositie worden geopend over “Sassem voor 1920”.

De Inloop a.s. donderdag begint om 10.00 uur. Om 10.30 uur start de presentatie. 

Pastoor Thus tijdens zijn 30 jarig priesterjubileum in 1932 

 Pastoor Thus tijdens zijn 30 jarig priesterjubileum

Sponsor Uitgelicht