N i e u w s f l i t s e n

Gemeenteraad stemt voor bescherming beeldbepalende panden

05-04-2017

Teylingen • Het initiatiefvoorstel van CDA en Trilokaal om beeldbepalende pand, die geen monument zijn, ook een bescherming te geven heeft, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad. Eveneens een motie van D66 en VVD om als alternatief een integrale, brede Erfgoedvisie op te stellen met participatie.

Door Nico Kuyt - de Teylinger

Het initiatief wil onder andere, naast de huidige monumenten, een lijst van beeldbepalende panden, die via het beschermingsplan bescherming krijgen. Eigenaren die willen slopen moeten dan een vergunning aanvragen. Wethouder Bas Brekelmans had er wat moeite mee. Het wijzigen van het bestemmingsplankan soms lang duren. Voor de eigenaren staan alle rechtsgangen open. Ook kunnen zij een vergoeding voor de planschade indienen en dat is een risico, want hoeveel dat er gaan worden is niet te voorzien. Met de motie had hij minder problemen. Die vroeg om, als overkoepelend alternatief, een integrale visie van het totale culturele erfgoed. Dat kan bestaan uit voorwerpen, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Deze moet voor 1 januari de raad voor een besluit worden voorgelegd.

 

Haast maken

Het CDA vond de motie overbodig, maar de bescherming van beeldbepalende pand moet er snel komen. De procedure om te komen tot een bestemmingsplan moet nu starten, anders loopt het veel vertraging op en worden nog meer panden gesloopt. Ook Trilokaal riep op tot haast. De VVD dacht dat anders. De gemeente moet een consequent en betrouwbaar beleid voeren. Er is een monumentenbeleid en straks een visie. Dan kunnen de zaken in een keer goed geregeld worden. Op zijn beurt stelde D66 dat het initiatief niet tot stand was gekomen op basis van een ordelijke evaluatie van het huidige beleid. Het ontbrak aan een integrale visie op het totale culturele erfgoed met een adequaat participatietraject. De ChristenUnie was voor de brede visie, echter, ook voor het initiatief. Eerst dan maar starten met de beeldbepalende panden. Ook de PvdA kon beid ondersteunen. Volgens de fractie dwingt het initiatief B&W om echt iets te gaan doen. De gemeente is al een paar beeldbepalende panden armer. Straks kan er alleen gesloopt worden als er grote maatschappelijke redenen voor zijn.

 

Bij stemming bleek een minderheid van VVD en D66 tegen het initiatief te stemmen en eveneens een minderheid van CDA en Trilokaal tegen de motie, dus werden beide aangenomen. Alfred Pop, voorzitter stichting Oud Sassenheim, kon tevreden zijn. Hij had vooraf aan de behandeling ingesproken namens de drie historische verenigingen in Teylingen en het initiatief had aangeprezen.

20170322 DeTeylinger Monumentenbeleid

Alfred Pop van de stichting Oud Sassenheim pleitte in de commissie voor beter beleid rond waardevolle panden. | Foto: Nico Kuyt

 

 

 

Sponsor Uitgelicht