N i e u w s f l i t s e n

Nog geen zicht op nieuw beleid rond monumenten

22-03-2017

Teylingen • Het door het CDA en Trilokaal voorgestelde nieuwe beleid voor waardevolle panden, dat aan beeldbepalende objecten in de gemeente meer bescherming moet bieden en het doelbewust verwaarlozen tegengegaan, lijkt na de bespreking in de raadscommissie Ruimte nog niet af te stevenen op een meerderheid. Op donderdagavond 23 maart spreekt de gemeenteraad er verder over.

Door Nico Kuyt - de Teylinger

Vooraf aan de bespreking in de raadscommissie kwam Alfred Pop namens de stichting Oud Sassenheim het nieuwe beleid aanbevelen. Hij wees op de voorgenomen sloop van villa Rusthoff, waarna het plan is om acht appartementen, met horeca en terras aan het park te realiseren. Pop meldde de sloop absoluut niet te willen en ook niet dat de gemeente jarenlang gaat aankijken tegen een leeg 'gat van Brekelmans' tussen sloop en bouw. Ook Voorhouter Gerrit de Goede sprak in om steun te verlenen aan het nieuwe beleid. Hij vindt dat het nu hard de verkeerde kant op gaat met het cultureel erfgoed, zoals de sloop van boerderij Oostdam aan de Herenstraat in Voorhout. Het door CDA en Trilokaal ingediende initiatiefvoorstel gaf hem weer een beetje hoop. Die steun bleek er in de raadscommissie nog niet echt te leven.

Bestemmingsplan

Vorige maand ging de commissie ook al in gesprek over nieuw beleid, maar ook toen waren er veel bedenkingen. Wethouder Bas Brekelmans wees erop dat veel eigenaren zich zouden gaan roeren als op de panden een bescherming wordt opgelegd via het bestemmingsplan, een procedure die minimaal een jaar gaat duren. "Dit zal niet over enkele weken klaar zijn," aldus de wethouder. Voor Bob Keeven (VVD) is het huidige beleid nog geen vier jaar oud en steunde daarom ook geen wijziging. Maar Pieter Janssen (ChristenUnie) is juist voor. In zijn ogen is het een stukje reparatie van het huidige beleid. Joost van Doesburg (PvdA) wenst eerst boter bij de vis in de vorm van geld voor het beleid, en nog minder sloop. Een wat wonderlijk standpunt nam Fred Koot (D66) in. Hoewel het voorstel was aangepast kon de fractie zich er toch niet in vinden, omdat het teveel hinkte om het voorgaande beleid aan de kaak te stellen. Er moest sprake zijn van een 'bredere scope'. In de gemeenteraad overweegt de fractie een aanpassingsvoorstel in te dienen.

Beter beschermen

Maarten van Welie (CDA) bleef ondanks de onverwachte weerstand benadrukken dat de gemeente voor wat betreft de monumenten zwak scoort en Dion Piket (Trilokaal) pleitte voor het vasthouden van de oude panden. Ook inspreker De Goede deed een oproep het cultureel erfgoed beter te beschermen en niet te vervallen in partijpolitiek. En op zijn beurt prees ook Pop het nieuwe beleid aan. Maar voor Keeven zijn de woningen iemands eigendom. Iemand is het 'slachtoffer' in het nieuwe beleid. Een woord dat op de publieke tribune voor enig tandenknarsen zorgde. De indieners proberen de komende tijd een meerderheid in de gemeenteraad te vinden.

20170322 DeTeylinger Monumentenbeleid

Alfred Pop van de stichting Oud Sassenheim pleitte in de commissie voor beter beleid rond waardevolle panden. | Foto: Nico Kuyt

 

 

 

Sponsor Uitgelicht