N i e u w s f l i t s e n

Wachten met sloop villa Rusthoff

02-04-2017

SOS: Eigenaren waarderen monumentenlijst 

 

Stichting Oud Sassenheim heeft in Sassenheim eigenaren van een pand op de gemeentelijke monumentenlijst gevraagd naar hun beleving over het wonen in een tot gemeentelijk monument verklaarde woning. In de gemeenteraad van Teylingen is twijfel gerezen over de vraag of eigenaren van beeldbepalende monumenten moeten worden beschermd als hun woning op een lijst wordt geplaatst. De raad heeft, tot groot genoegen van de SOS, afgelopen week besloten het monumentenbeleid te verbreden door ook beeldbepalende panden in Teylingen een status te gaan geven. De nieuwe aanscherping moet nog worden uitgewerkt.


SOS-voorzitter Alfred Pop: “Wij hadden al een vermoeden dat bewoners van een gemeentelijk monument trots zijn op hun vermelding. Dit vermoeden wordt nu bevestigd door de SOS-enquête. Hieruit blijkt dat 9 van de 10 eigenaren geen problemen hebben met de vermelding. Meer dan de helft (57%) vindt het zelfs een meerwaarde hebben en een ruime meerderheid (64%) verwacht ook in de toekomst geen probleem te krijgen.  

 

De SOS denkt, dat dit ook voor eigenaren van beeldbepalende panden zal gelden. Ook de inwoners zullen een meer beschermde status van deze panden waarderen. Kijk bijvoorbeeld wat er staat te gebeuren met de niet beschermde en beeldbepalende villa Rusthoff in Sassenheim. Tijdens de inspreekmogelijkheid bij de raadvergadering sprak de SOS haar verbazing uit over het uitblijven van de antwoorden op de schriftelijke vragen, die vanuit de raad waren gesteld over villa Rusthoff. De vragen hadden al beantwoord moeten zijn. De SOS hoopt dat de vertraging zijn reden vindt in het nog niet afgeronde overleg tussen gemeente en ontwikkelaar. “Dat zou kunnen betekenen dat er iets mooiers uitkomt, dan wat de SOS in eerste instantie heeft gezien”, aldus de SOS-voorzitter. Hij bepleitte eveneens geen aantasting van park Rusthoff ter plekke en ziet liever een stijlvol appartementencomplex verrijzen met kenmerken van Huize Rusthoff, dat destijds door de familie Charbon werd bewoond.

 

De sloop van villa Rusthoff staat gepland voor april en mei. Maar de SOS wil liever sloop en nieuwbouw direct op elkaar laten volgen en vreest een jarenlang gapend gat op een van de mooiste locaties van Sassenheim.     

Huize Rusthoff circa 1900

Huize Rusthoff circa 1900

 

 

 

Sponsor Uitgelicht