N i e u w s f l i t s e n

Gemeente kan de sloop Villa Rusthoff niet voorkomen

19-12-2016

De gemeente Teylingen heeft Stichting Oud Sassenheim in een schriftelijke reactie laten weten, dat zij sloop van Villa Rusthoff niet kan voorkomen. Villa Rusthoff aan de Hoofdstraat 222 is geen gemeentelijk monument. Het pand is destijds gewaardeerd in het kader van de waardering van de inventarisatie van waardevolle objecten en gemeentelijke monumenten. Gemeentelijke monumenten dienen 18 punten of hoger te scoren. Het pand kreeg een totaalscore van 16 punten en kon op basis hiervan niet worden aangewezen als gemeentelijk monument.

Voorzitter Alfred Pop van Stichting Oud Sassenheim is teleurgesteld. “Onze leden en veel andere Sassenheimers zullen dit geen prettig nieuws vinden. Zij zijn bezorgd over de toekomst van Villa Rusthoff en vrezen, dat op de unieke locatie naast de hoofdingang van Park Rusthoff een nieuw groot complex zal worden gebouwd. Op een groot doods gebouw zit Sassenheim niet te wachten en op verdere overbewinkeling al helemaal niet”.

De SOS-voorzitter is verontrust over het gemeentelijk schrijven, omdat hierin ook wordt gesproken over de mogelijkheid, dat de plannen niet voldoen aan het geldende bestemmingsplan. Dan zal het plan volgens de gemeente stedenbouwkundig acceptabel gemaakt moeten worden en qua massa, situering en gebruik goed moeten passen op de locatie. “Met dit soort terminologie kun je alle kanten op”, aldus de SOS-voorzitter.

“Gelukkig is er in de omgeving geen hoogbouw. Ik ga ervan uit dat de zichtlijnen op het park niet aangetast worden, maar helemaal gerust ben ik niet”. Stichting Oud Sassenheim is in afwachting van een uitnodiging van de projectontwikkelaar om van gedachten te wisselen over een eerste ontwerp. In theorie is alles nog mogelijk. Stichting Oud Sassenheim vindt het belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van het gebied behouden blijft. De gemeente schrijft ook in dergelijke bewoordingen en heeft de zorgen, die bij Stichting Oud Sassenheim leven, inmiddels met de architect besproken.

 

Villa Rusthoff Sassenheim

Villa Rusthoff

Zie ook: 20161212-Brief-Gemeente-Teylingen-aan-SOS.pdf

 

 

 

Sponsor Uitgelicht