N i e u w s f l i t s e n

Wethouder in gesprek over behoud onderdelen Villa Rusthoff

14-12-2016

Krantenartikel uit de Teylinger door Nico Kuyt

Wethouder Bas Bremelmans heeft een gesprek gevoerd met de eigenaar van Villa Rusthoff op Hoofdstraat 222, naast de ingang van het Park, over het behoud van het pand. Enige tijd geleden roerde Stichting Oud Sassenheim de trom over een voorgenomen sloop van het pand of delen ervan.

De villa is geen gemeentelijk monument volgens de puntentelling die Teylingen hanteert, maar is vanwege de ligging naast het park en tevens de architectuur naar de mening van de stichting zeker beeldbepalend. Onlangs kreeg het pand een nieuwe eigenaar. De stichting vreest nu een verlies en volumineuze nieuwbouw.

Op vragen van ChristenUnie-raadslid Pieter Janssen gaf de wethouder onlangs aan het gesprek te hebben aangeknoopt met de nieuwe eigenaar. Onderwerp was om toch bepaalde delen van het oude pand terug te laten komen in het plannen. Hierover zou enig respect zijn geiut, maar het moet voor de ontwikkelaar wel aan de huidige eisen van de tijd voldoen.Alfred Pop, voorzitter Stichting Oud Sassenheim   

Rusthoff 2016

De villa bij de ingang van Park Rusthoff is geen gemeentelijk monument

 

 

 

Sponsor Uitgelicht