N i e u w s f l i t s e n

SOS stuurt brief naar de gemeente inzake Villa Rusthoff

25-11-2016

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Teylingen

Cc: raadsleden
      eigenaar Villa Rusthoff

Verzonden per mail.


Sassenheim, 25 november 2016,

Betreft Villa Rusthoff, Hoofdstraat 222, Sassenheim


Geacht College,

Afgelopen maand is Villa Rusthoff aan de Hoofdstraat 222 te Sassenheim van eigenaar veranderd.
Stichting Oud Sassenheim heeft met de nieuwe eigenaar gesproken. Uit dit gesprek is naar voren gekomen dat het betreffende pand mogelijk geheel of ten dele zal worden gesloopt. Renovatie of splitsing in appartementen werd ook niet uitgesloten.
De nieuwe bestemming van die locatie is nog volop in onderzoek. De eigenaar heeft toegezegd de stichting te informeren als e.e.a. concrete vormen gaat aannemen. Wij denken graag met hem mee.

Stichting Oud Sassenheim wordt door vele verontruste Sassenheimers benaderd. Ook op Facebook wordt de villa aangehaald. Men maakt zich ongerust over de mogelijke bestemming van de locatie.
De stichting deelt die zorgen. Villa Rusthoff is weliswaar geen rijks- of gemeentelijk monument, maar is qua ligging naast het gelijknamige park en qua architectuur zeker beeldbepalend voor Sassenheim.

Voor zover wij weten is er geen titel waarop u een mogelijke desastreuze ontwikkeling m.b.t. het pand kan keren. Daarom verzoeken wij u met klem al het mogelijke in het werk te stellen om een ernstige aantasting van Villa Rusthoff te voorkomen. Tezamen met Park Rusthoff vormt de villa een cultuurhistorisch geheel dat door veel Sassenheimers wordt gekoesterd. Mogelijke volumineuze nieuwbouw op die locatie is een ernstige aantasting van het gebied en een aanslag op het collectief geheugen van Sassenheim.

Wij zouden graag van u willen weten welke middelen u heeft om mogelijk naderend onheil ter plekke te kunnen keren en welke voorwaarden u denkt te kunnen stellen om zowel de villa als de directe omgeving van Park Rusthoff, als cultuurhistorisch erfgoed, veilig te stellen.


Met vriendelijke groet,

w.g.


Alfred Pop, voorzitter Stichting Oud Sassenheim   

Rusthoff 2016

Villa Rusthoff

 

 

 

Sponsor Uitgelicht