N i e u w s f l i t s e n

Jan Brouwer en Tiny Waasdorp ontvangen SOS-erepenning

19-11-2016

Onder luid applaus van de meer dan 250 aanwezigen is tijdens de ‘Dia'-avond van de Stichting Oud Sassenheim, afgelopen woensdag, de SOS-erepenning uitgereikt aan oud-bestuurslid Jan Brouwer en actief werkgroeplid Tiny Waasdorp-Lascaris. Beiden ontvingen ook een oorkonde.

De heer Brouwer kreeg de eervolle onderscheiding vanwege zijn vertrek uit het bestuur, na 18 jaar de functie van penningmeester te hebben uitgeoefend. Mevrouw Waasdorp ontving de erepenning vanwege het feit dat zij al 15 jaar actief lid is van de werkgroep Historie en 10 jaar van de werkgroep Genealogie. Daarnaast verricht zij al vele jaren een aantal belangrijke taken binnen de stichting.

De SOS-'Dia'-avond stond dit jaar in het teken van het landschap en erfgoed van de Bollenstreek.

Na de pauze werd de 11e versie vertoond van de immer gewaardeerde serie ‘Kent u ze nog, de Sassemers?’. Daaraan vooraf was er een indrukwekkende documentaire over de plaatsing van het kruis op de spits van de St. Pancratiuskerk met daarin de SOS-tijdcapsule.

Oorkonde 006

v.l.n.r.: Alfred Pop (vz.), Tiny Waasdorp en Jan Brouwer.

 

 

 

Sponsor Uitgelicht