N i e u w s f l i t s e n

SOS vreest afbraak Villa Rusthoff

17-11-2016

Stichting Oud Sassenheim is niet gerust op het voortbestaan van villa Rusthoff. Het beeldbepalende pand aan de Hoofdstraat naast de ingang van Park Rusthoff is enkele maanden geleden in handen gekomen van het Sassenheimse bouwbedrijf H&B Bouw. De eerste bewoner van de villa was bollenkweker Willem Warnaar, die 22 jaar wethouder was van Sassenheim. Het uit 1930 daterende pand is vernoemd naar de monumentale villa die daar voorheen stond en waartoe ook Park Rusthoff behoorde.

Volgens SOS-voorzitter Alfred Pop heeft een aantal leden zich verontrust uitgelaten. “Villa Rusthoff is geen gemeentelijk of rijksmonument. In dat opzicht kunnen we niets doen. Het pand is niet beschermd. Een sloopvergunning kan de eigenaar niet geweigerd worden. Park Rusthoff staat wel op de gemeentelijke monumentenlijst”.

De SOS heeft contact gezocht met het bouwbedrijf. “Men zegt dat nog onderzoek plaatsvindt naar de mogelijkheden op de locatie. Volgens de SOS kan dat uitlopen op totale sloop of alleen sloop van de aanbouw. Als er nieuwbouw plaatsvindt, wil de SOS met H&B Bouw nagaan of historische kenmerken van eerdere bebouwing kunnen worden aangebracht. Het bedrijf zegt hiervoor open te staan. Binnen enkele weken kunnen we een uitnodiging verwachten”, aldus de SOS-voorzitter. De SOS gaat haar bezorgdheid ook kenbaar maken bij de gemeente.

Rusthoff 2016

Villa Rusthoff

 

 

 

Sponsor Uitgelicht