N i e u w s f l i t s e n

Jaarlijkse Dia-avond van Stichting Oud Sassenheim

16-11-2016

Gesteund door de grote belangstelling in voorgaande jaren, organiseert de SOS ook dit jaar weer de jaarlijkse 'Dia'-avond. Deze zal worden gehouden op woensdag 16 november a.s. in de kerkzaal van de Julianakerk, aanvang 20.00 uur.

Voor de pauze zal neerlandica Marca Bultink uit Hillegom een beeldpresentatie verzorgen met als titel: 'Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek'. Zij is medeauteur en eindredacteur van het gelijknamige boek (2015). De presentatie zal zich toespitsen op bollenschuren en vooraanstaande personen uit de bollenwereld in Sassenheim. Ofschoon in Sassenheim nauwelijks nog bloembollen worden geteeld, zijn de sporen  vanuit het verleden op dit gebied nog duidelijk zichtbaar en leven herinneringen voort.

Voor de pauze zal ook nog de uitreiking plaatsvinden aan twee prijswinnaars van de SOS-fotowedstrijd tijdens Open Monumentendag 2016.

Na de pauze zal SOS-lid Frans van der Wiel nieuwe beelden laten zien van het intussen welbekende thema

'Kent u ze nog, de Sassemers?' Hieraan voorafgaand worden spectaculaire beelden vertoond van de plaatsing in april van het kruis op de spits van de St. Pancratiuskerk met daarin de tijdcapsule van de Stichting Oud Sassenheim.

Het bestuur van SOS stelt het zeer op prijs zo veel mogelijk geïnteresseerden welkom te mogen heten.

De toegang is gratis.

SOS avond in teken van Sassenheimse bollenschuren en families

Neerlandica Marca Bultink uit Hillegom een beeldpresentatie verzorgen met als titel: 'Landschap en erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek'

 

 

 

Sponsor Uitgelicht