N i e u w s f l i t s e n

Krantenartikel: Eindelijk zicht op ontwikkeling van de Postpromenade

19-10-2016

door Nico Kuyt

Sassenheim – Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad op 27 oktober met een snelle hamerslag het bestemmingsplan vast zal stellen om de nieuwbouw op het voorste gedeelte van de Postpromenade aan de Hoofdstraat mogelijk te maken. De raadscommissie Ruimte had er geen problemen mee, maar wethouder Arno van Kempen bekijkt wel nog een keertje de verkeersveiligheid van de ontsluiting.

Vooraf aan de bespreking waagden nog een viertal sprekers een poging om de commissie naar hun ideeën om te buigen. De belangen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Zo bepleitte Alfred Pop namens Stichting Oud Sassenheim en de Groepering Behoud Hoofdstraat om het appartementencomplex niet langs de hoofdstraat, maar achterin op het terrein te plaatsen bij de Snip en de Lepelaar, zoals ook gebeurd is bij plan Bakker. Zo wordt de toegang van het dorp geen geweld aangedaan met een flat van een lengte van bijna 80 meter.

Het verbaasde niemand dat Klaas Stuijfzand, eigenaar van de naastgelegen Villa Nancy, dat idee een warm hart toedroeg. Sterker nog, hij had het in het verleden al voorgesteld. Daar is toen geen gehoor aan gegeven. Het voorstel stuitte evenwel op sterk verzet van Zuijderduijn, die namens een aantal bewoners van Snip en Lepelaar sprak en die de Groepering Geen verplaatsing Flatgebouw als tegenstem hadden opgericht. “Hun voorstel betekent voor hen wellicht een verbetering, maar voor ons juist een grote verslechtering”, zo hield hij voor. En ook Arjan Vellekoop, namens architect en ontwikkelaar, prees uiteraard de nu gekozen opzet. “Het plan is diverse malen aangepast en dit het maximale wat eruit te halen valt.

Verkeersveiligheid
De commissieleden konden instemmen met het plan. Zij gaven aan blij te zijn dat aan de huidige verpaupering een einde komt. De gekozen oplossing, waaraan al jaren is geschaafd, is de minst pijnlijke. Ga je appartementen naar achteren schuiven, dan kom je weer hetzelfde verzet tegen en zit je over vijf jaar nog met de verpaupering. Het nieuwe bestemmingsplan gaat als hamerstuk naar de gemeenteraad. Wel was er nog een puntje van zorg, want naast de verplaatsing, had het duo Pop en Stuijfzand nog de waarschuwende vinger opgestoken over de veiligheid van de ontsluiting. Die is bedacht op de Hoofdstraat naast de kruising met de verkeerslichten. Maar daar gebeuren nu al veel verkeersongelukken. Zij bepleitten een eenrichtingsverkeer vanaf de Hoofdstraat naar de Koetsiersweg. De wethouder gaf aan dat naar de ontsluiting heel zorgvuldig is gekeken, maar zegt toe voor alle zekerheid het nog eens onder de loep te nemen.

IMAG3960

Nieuwbouwlocatie Postpromenade

 

 

 

Sponsor Uitgelicht