N i e u w s f l i t s e n

Krantenartikel: Eindelijk zicht op ontwikkeling van de Postpromenade

16-10-2016

Afgelopen week dinsdag heeft groep 7 van obs Het Bolwerk archeologisch onderzoek verricht op een stuk braakliggend terrein aan de Hoofdstraat in Sassenheim. Doel was ervaring op te doen met wat je in de grond kunt aantreffen en te ondervinden dat graven leuk speurwerk is. De les werd gehouden in het kader van de nationale actie “Archeologie uit uw achtertuin” van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In dit museum worden op dit moment uit alle gemeenten in Nederland archeologische vondsten tentoongesteld.

Stichting Oud Sassenheim heeft de archeologieles begeleid door eerst in de klas te vertellen over bodemonderzoek en later de kinderen te helpen bij het zoeken. De SOS had ook materiaal ter beschikking gesteld.

Amateurarcheoloog Aad van der Geest was zeer tevreden over de middag. “De kinderen waren heel enthousiast en hebben meer gevonden dan we verwacht hadden. Natuurlijk werd er veel puin aangetroffen, maar er zijn ook een muntstuk, een stukje van een pijp, een zeer oude spijker en potscherven aangetroffen”, aldus Van der Geest. Ook SOS-bestuurslid Paul de Baan vond het een geslaagde middag. ”De middag is in eerste instantie opgezet om de leerlingen een leuke middag te bezorgen, maar daarnaast wil de SOS hun toch ook graag iets bijbrengen over het verleden van Sassenheim. Volgend jaar vragen we een andere school om mee te doen”, aldus Paul de Baan.
Na de herfstvakantie gaan de leerlingen de gevonden voorwerpen schoonmaken en verder onderzoeken.  

 

Amateur argeoloog Aad van der Geest

 Aad van der Geest

P1070559 2

 

Paul de BaanPaul de Baan

 

 

 

Sponsor Uitgelicht