N i e u w s f l i t s e n

Stichting Oud Sassenheim gaat beeldbepalende objecten inventariseren en heeft Uw hulp nodig

24-08-2016

Nieuwe erfgoedwet opkomst

Het is veel Sassenheimers opgevallen dat niet bekend is welke historische panden bij monumentenbeleid in beeld zijn. Sommige staan op de gemeentelijke monumentenlijst, andere weer niet, terwijl ze toch van historische betekenis zijn. Het kan zomaar zijn dat deze panden, voor niet-betrokkenen, onverwacht onder de slopershamer komen of dat een kenmerkende gevel is verdwenen. Ook monumentale bomen zijn kwetsbaar en niet in kaart gebracht.


Op de Facebookpagina’s van Stichting Oud Sassenheim en 'Je bent een Sassenheimer als ...' is een discussie over dit onderwerp ontstaan. De stichting wil nu beeldbepalende objecten (panden, bruggen, bomen, etc.) gaan inventariseren die niet op de gemeentelijke monumentenlijst staan of als rijksmonument staan vermeld.


Stichting Oud Sassenheim heeft op haar website een lijst gepubliceerd met gemeentelijke en rijksmonumenten. Zij vraagt inwoners van Sassenheim beeldbepalende objecten van cultuurhistorische waarde door te geven. Op de website zal een lijst worden bijgehouden. De stichting wil hiermee vooruitlopen op de discussie over de nieuwe Erfgoedwet die 1 juli j.l. van kracht is geworden. De gemeente Teylingen bereidt op dit moment een nieuwe erfgoedverordening voor. De lijst met beeldbepalende objecten wil Stichting Oud Sassenheim bij de komende discussie inbrengen.    

Aanmelden van een Nieuw Historisch Object

Overzicht van Monumenten (Teylingen)

Overzicht van Monumenten (Sassenheim)

 

 

Sponsor Uitgelicht