05-06-2016:

Update: Laagbouw Hoofdstraat

College niet overtuigend in Reactie op SOS-Zienswijze PostPromenade

PostpromenadeSOS betreurt het dat het College onvoldoende is meegegaan in de SOS-Zienswijze op het Voorontwerp Bestemmingsplan PostPromenade Hoofdstaat-Koetsiersweg. Het College hecht te weinig waarde aan de esthetiek van de Hoofdstraat, aldus de SOS. De SOS heeft in haar Zienswijze voorgesteld de geplande flat aan de Hoofdstraat te verplaatsen naar de achterzijde van het plangebied en aan de Hoofdstraat de laagbouw te realiseren, die aan de Koetsiersweg is gepland. Hierdoor zou, in cultuurhistorisch opzicht, meer recht worden gedaan aan het aangezicht van de Hoofdstraat en zou de aanpassing beter aansluiten bij de aangrenzende bebouwing van Beukenhof. Achter Beukenhof is destijds ook een flat achterin het gebied gerealiseerd.

In het plan van de SOS zouden er ook meer woningen kunnen worden gerealiseerd en zou de verkeersveiligheid beter zijn gewaarborgd. De SOS vindt een flat over de volle lengte van de Hoofdstraat op deze locatie niet passen. Ook heeft zij bedenkingen tegen een geluidwerende voorziening (nieuw in het plan) van een meter hoog langs de volle lengte van de Hoofdstraat. Het naastgelegen open terrein van Beukenhof contrasteert hiermee.  

Het College vindt e.e.a.  stedenbouwkundig verantwoord. Het plan past in de massastudie van 2012, die door de raad is vastgesteld. Het mag, dus we doen het, zo is de uitleg.

De SOS gaat haar zienswijze opnieuw inbrengen als het ontwerpbestemmingsplan aan de orde is en hoopt op steun vanuit de raad.

 

 

Sponsor Uitgelicht