N i e u w s f l i t s e n

Bodemschatten uit de achtertuin

17-06-2016

Naar een artikel van Ingrid Langeveld in de Weekendkrant

Met elk een bijzondere archeologische vondst uit een diep verleden doen de gemeenten Teylingen en Katwijk met respectievelijk een sikkel en een munt mee aan het project ‘Archeologie uit je achtertuin’, een ladekast met voorwerpen uit het verleden in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden. Afgelopen maandagmiddag – 12 juni – werd de kast officieel gepresenteerd.

Het project ‘Archeologie uit je achtertuin’ kwam tot stand op initiatief van het RMO en het archeologische bedrijf ADC ArcheoProjecten en in samenwerking met de tot nu toe 118 Nederlandse gemeenten, regioarcheologen, musea en provinciale en gemeentelijke depots en archieven.

De tien meter lange ladekast telt honderden laden met elk vier vakjes (een per gemeente) met daarin een bijzondere archeologische vondst uit die gemeente. Tezamen tonen de lokale vondsten, van vuurstenen gereedschappen en Romeinse sieraden tot moderne oorlogstuig, de diversiteit en de enorme rijkdom van het Nederlandse nationaal archeologisch en cultureel erfgoed en vertelt ieder voorwerp een bijzonder verhaal dat de geschiedenis van de stad of dorp illustreert.

Teylingen presenteert een vuurstenen sikkel die dateert uit de late bronstijd. De sikkel is in 1943 gevonden in de meest noordelijke hoek van de Elsgeesterpolder te Sassenheim, in het bollenland ten noorden van de spoorlijn en ten westen van de Rijksstraatweg. Het vakje van de gemeente Katwijk toont een proefslag van een Madelinus-munt uit de periode 650-700 na Chr. Thans zijn 120 vakjes gevuld, 118 gemeenten en vakjes voor respectievelijk de Noordzee en de Caribische eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. De gereserveerde vakjes voor de Bollenstreekgemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Noordwijkerhout zijn nog leeg.

Directeur Wim Weijland van het RMO, de geestelijk vader van het project ‘Archeologie in de achtertuin’, trapte samen met projectleider Anna de Wit het middagprogramma af. Daarna volgden lezingen over archeologie en identiteit en over de lokale, regionale en nationale betekenis van archeologische voorwerpen.

Prof. dr. Pieter ter Keurs, Hoofd Collecties en Onderzoek van het RMO, lichtte in zijn betoog het doel van het project toe, dat een uitvloeisel is vanuit de afdeling ‘Archeologie van Nederland’  uit 2011. “Met deze uitgave wil het RMO het centrale podium voor archeologie zijn en die archeologie naar het publiek brengen.”

“Zowel gevoelsmatig als emotioneel is dit project de ultieme lokalisering van de archeologie uit het verleden. Alleen uit het lokale, het bekende halen we veel van onze zekerheden. Archeologie is tastbaar maken wat anders nooit bekend wordt”, aldus Ter Keurs, die hoopt dat de lokale eigenwaarde en het grote verhaal daarbij de vondsten met elkaar verbindt.

De gemeente Teylingen, vertegenwoordigd door voorzitter Alfred Pop van Stichting Oud Sassenheim en de amateurarcheoloog Aad van der Geest (zie foto), juicht het project van het RMO toe, evenals archeoloog Boudewijn Voormolen, die de gemeente Katwijk representeerde. “Goed voor de identiteit van Sassenheim en Teylingen die een rijk verleden hebben. Eenieder moet dat bewust worden”, aldus Pop.

Wethouder Marie José Fles van de gemeente Noordwijk verklaarde hun lege vakje: “Hoewel Noordwijk veel waarde hecht aan zijn rijke historie, ontbreekt het ons momenteel aan mankracht. Maar we willen zeker aanhaken”. Een woordvoerder van de gemeente Lisse antwoordde desgevraagd niet in het bezit te zijn van een archeologische vondst. “Vanwege tekortkomingen in ambtelijke capaciteiten, financiële middelen en aansprekende vondsten doet Noordwijkerhout nog niet mee, maar wil dat in de toekomst wel”, betreurde een medewerkster van die gemeente het lege vakje. De gemeente Hillegom was niet bereikbaar voor een reactie.

Vanaf 14 juni is de presentatie ‘Archeologie in je achtertuin’ voor zeker vier jaar doorlopend te zien in het Rijksmuseum voor Oudheden.

http://www.rmo.nl/tentoonstellingen/archeologie-uit-je-achtertuin

 

 

 

 

Sponsor Uitgelicht