Sassenheim

Sassenheim is een oeroud dorp. Al rond 860 wordt het dorp Sagnem in kerkelijke bronnen vermeld. In die tijd had Sassenheim reeds een (houten) kerkje op een duinhoogte waarop de Dorpskerk nog steeds staat. Van
agrarische ge­meente naar geïndustrialiseerde gemeente is het dorp steeds meer verstedelijkt. Toch heeft het zeer veel van zijn oude kenmerken behouden. Dat bepaalt het karakter van het dorp. De Stich­ting Oud Sassenheim wil ervoor zorgen dat Sassenheims historische karakter behouden blijft.
 

 

Doelstelling van Stichting Oud Sassenheim

De Stichting Oud Sassenheim is in 1990 opgericht met als doel: het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, het leveren van een positieve bijdrage bij het tot stand komen van verantwoorde toekomstige bebouwing en ruimtelijke inrichting, evenals het (laten) doen van onderzoek naar de geschiedenis van Sassenheim en de publicatie van de resultaten daarvan. 

Sponsor Uitgelicht