Genealogie
Over de genealogie van onze streek en de dorpen rond Leiden is een genealogische reeks verschenen die inmidddels uit 21 delen bestaat. Via onze stichting zijn de volgende boeken te koop:

Parochianen Ned. Hervormd - Dorpskerk
Op 11 mei 2012 is het boek gepresenteerd met de doop-, trouw- en begraafboeken vanaf 1687 tot aan de invoering van de Burgerlijke Stand in 1812 van de St. Pancratiusparochie in Sassenheim. Het boek is samengesteld door de heer P. de Ridder † en mevrouw E. Keus in samenwerking met de genealogische afdeling van de Stichting Oud Sassenheim.

De werkzaamheden aan dit boek hebben vier jaar in beslag genomen, maar het resultaat is er dan ook naar! Een naslagwerk van 427 bladzijden, waarin alle katholieke Sassenheimers, Voorhouters en Warmonders, gedoopt, gehuwd of begraven in bovengenoemde periode, worden genoemd. Het boek is uitgegeven in samenwerking met de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) als nr. 13. Auteurs: P. de Ridder † en E. Keus

Formaat 29.5 x 21 cm (229 blz)

Wij gaan na betaling over tot levering van "nr. 17". Door uw bestelling te plaatsten gaat u hiermee akkoord. Het Bedrag overmaken op: NL44 RABO 0357 2078 74 op naam van Stichting Oud Sassenheim.

In Nederland :
- Voor donateurs is het € 10,00 plus € 6,00 portokosten.
- Voor niet-donateurs is het € 12,00 plus € 6,00 portokosten.

Buiten Nederland :
- Voor donateurs is het € 10,00 plus € 11,00 portokosten.
- Voor niet-donateurs is het € 12,00 plus € 11,00 portokosten.


Persoonsgegevens :
Adres / Address*
Laatste 5 nummers van uw rekeningnummer :*
E-mail:*