Sassenheim
Wist u dat Sassenheim een eeuwenoud dorp is? Rond 860 werd het al als Sagne(m) in kerkelijke bronnen vermeld. Er was destijds een bescheiden houten kerkje, op een duinhoogte waar heden ten dage de Dorpskerk te vinden is. Aanvankelijk was Sassenheim een agrarische gemeente, maar door industrialisatie in de tweede helft van de 19de eeuw veranderde de gemeente van karakter. Toch zijn er veel oude markante kenmerken van het dorp bewaard gebleven. De Stichting Oud Sassenheim wil ervoor zorgen dat het cultuurhistorische karakter, dat Sassenheim bijzonder maakt, behouden blijft.
Sinds 1 januari 2006 maakt Sassenheim deel uit van de gemeente Teylingen.

Wat biedt Stichting Oud Sassenheim u als donateur?
- Tweemaal per jaar stichtingsmagazine De Aschpotter
- Ongemarkeerd beeldmateriaal van website en beeldbank
- Vrij toegang tot inloopochtenden, lezingen en de jaarlijkse ‘Dia-avond’
- Korting op uitgaven en publicaties van de stichting
- Kosteloos kennisoverdracht over Sassenheim
- Hulp bij genealogievraagstukken

Activiteiten van Stichting Oud Sassenheim
- Bewaken van ‘Sassems’ cultuurhistorisch erfgoed
- Organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag
- Jaarlijks uitreiken van de Stichting Oud Sassenheim Restauratieprijs
- Acte de présence geven tijdens jaarmarkten
- Beheren van fotoarchieven, (prentbrief)kaarten en oude voorwerpen
- Delen van historische gegevens over Sassenheim via website en beeldbank
- Aanleggen van een genealogische databank en onderhouden van het Sassenheims Biografisch Woordenboek
- Geven van lezingen op scholen
- Doen van historisch onderzoek en hierover publiceren
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Teylingen (bijvoorbeeld met betrekking tot monumentenbeleid,
straatnaamgeving, bestemmingsplannen en archeologisch onderzoek.)

Werkgroepen van de Stichting Oud Sassenheim
- werkgroep Historie. Inloop *):
-- 1ste donderdag v/d maand, 10.00 - 12.30 uur
-- 2de donderdag v/d maand, 14.00 - 16.00 uur
- werkgroep Genealogie. Inloop *):
-- 2de donderdag v/d maand, 14.00 - 16.00 uur
- werkgroep Archivering
- werkgroep Monumenten
- redactie ‘De Aschpotter‘

*) Kagerdreef 72

Donateur worden?
Sassenheimers en oud-Sassenheimers die onze doelstellingen onderschrijven (en welke Sassemer doet dat niet!) vragen wij de Stichting Oud Sassenheim te ondersteunen door donateur te worden. U kunt u opgeven door middel van het invullen van onderstaande briefkaart of via onze website: www.stichtingoudsassenheim.nl.

Voordat u iets weggooit, denk eerst even aan onze stichting!
Denk bijvoorbeeld aan: gebruiksvoorwerpen, foto’s en films, documenten, folders, brieven, notariële akten, stamboomgegevens, rouwadvertenties, bidprentjes, geboortekaartjes, boeken en allerlei andere zaken, zoals wandborden, penningen of glazen, die iets met de historie van Sassenheim te maken hebben.

Donateurs betalen minimaal € 15,- per jaar, indien woonachtig in Sassenheim. Donateurs niet woonachtig in Sassenheim betalen € 18,- per jaar.

Uw persoonsgegevens :
Geboortedatum :
Telefoonnummer :
-
Uw adresgegevens:*
E-mail :
Let op:*

Sponsor Uitgelicht