Hoofdvormen

 

Hoofdvormen

Genealogie

Heraldiek

Topografie

 

 

Stamreeks:
Een stamreeks is een genealogisch overzicht met de voorouders van iemand, in mannelijke lijn, waarbij géén zijtakken zijn uitgewerkt. De verst gevonden voorvader in de stamreeks die dezelfde achternaam draagt als zijn mannelijke nakomelingen noemt men de stamvader van die achternaam. Doel van een stamreeks is meestal om te onderzoeken wat de oorsprong is van de familie of familienaam. Soms wordt ook specifiek gezocht naar een familiewapen.

Kwartierstaat:
In de genealogie is een kwartierstaat een overzicht met alle voorouders van een persoon (de proband) iemand, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. Per generatie verdubbelt het aantal personen dus. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste.

Genealogie:
Een genealogie is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen in alleen mannelijke lijn. Er is dus ook een beperkte betekenis van het woord genealogie: een overzicht van nakomelingen in mannelijke lijn.

Parenteel:
Een parenteel is een genealogisch overzicht van alle nakomelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn.

Aftammingsreeks:
Een afstammingsreeks is een overzicht van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat.

Geneagram:
Een geneagram is een grafische notatie om verwantschap aan te tonen.

Proband:
Een Proband is de persoon van waaruit een genealogisch overzicht bekeken wordt.

Kekulé:

Kekulé is een systeem om personen in een kwartierstaat aan te duiden. Het Kekulé-systeem is bedacht door Stephan Kekulé von Stradonitz. De proband krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, etc. Het nummer van een vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met 2 te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de probandus hebben alle mannen een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl de vrouwen een oneven nummer hebben, namelijk die van hun man + 1.

Patroniem:
Een persoonsnaam, afgeleid van de naam van de vader, die aan de voornaam en achternaam is toegevoegd en voor of na de achternaam kan staan.

Ascendenten:
Voorgeslacht of voorouders (ouders, grootouders, overgrootouders) opklimmend via stamreeks en/of kwartierstaat

Descendenten:
Nageslacht of afstammelingen (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen) via genealogie en/of parenteel.

Symbolen van veel gebruikte afkortingen of symbolen:

*     Geboren

~    Gedoopt

+    Overleden

■    Begraven

o/t  Ondertrouw

X    Getrouwd

)(    Gescheiden

G    Godsdienst

B    Beroep

K    Kinderen

Genealogie.startpagina.nl

Sponsor Uitgelicht