Monumenten beleid

Een van de doelstellingen van de Stichting Oud Sassenheim is het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Daarom heeft de Stichting Oud Sassenheim in september 2007 een boek uitgebracht waarin alle officieel geïnventariseerde monumenten in Sassenheim zijn opgenomen en beschreven, zowel de rijksmonumenten als de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende panden. Dit boek Monumenten in Sassenheim is in de erkende boekhandel verkrijgbaar (Uitgeverij Aprilis, ISBN 978 90 5994 183 0).  

Hoofdstraat 205Hoofdstraat 165

Na de fusie met de gemeenten Voorhout en Warmond is de oorspronkelijke monumentencommissie ontbonden en is er een nieuwe Monumentencommissie Teylingen geïnstalleerd. 

Voor het tot stand komen van een cultuurhistorische atlas Duin- en Bollenstreek heeft de Stichting Oud Sassenheim actief meegedaan. De atlas is door het Cultuurhistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (waarbij de stichting is aangesloten) op 3 april 2015 gelanceerd. De site van de atlas is voor iedereen toegankelijk.

De cultuurhistorische atlas omvat een inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorisch waardevolle (landschaps)elementen in het buitengebied. Te denken valt hierbij aan houtwallen, pest- en geriefbosjes, zandsloten, bruggen, afgravingen, knotwilgen, eendenkooien, maar ook aan schuren, karakteristieke arbeidershuisjes om maar enkele voorbeelden te noemen. Bij nieuwsflitsen is dit reeds genoemd.

 

Klik hier voor de brief van de Stichting van 31 mei 2015 aan B en W van de Gemeente Teylingen

 

Terug naar de Werkgroep Monumenten.

Sponsor Uitgelicht