W e r k g r o e p e n

Werkgroep Monumenten


We streven naar meer samenwerking bij het organiseren van de Open Monumentendagen in gemeente Teylingen.

Op 8 december 2008 heeft op initiatief van de gemeente Teylingen overleg plaatsgevonden tussen wethouder B. Homan en de drie plaatselijke organisaties, die jaarlijks de Open Monumentendagen organiseren in Warmond, Voorhout en Sassenheim. Dit zijn respectievelijk het Comité Open Monumentendag Warmond, de Historische Kring Voorhout en de Stichting Oud Sassenheim. Het doel was afspraken te maken over een nauwere onderlinge samenwerking bij de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendagen. Zowel het college van B en W als de landelijke Stichting Open Monumentendagen (Amsterdam) willen binnen Teylingen één aanspreekpunt voor de organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendagen. Bundeling van krachten dient tevens te leiden tot versterking van dit evenement. Het positief verlopen overleg leidde tot de volgende afspraken: 

  • de drie lokale organisaties vormen samen een werkgroep, die minimaal één  vertegenwoordiger uit elke organisatie bevat; 
  • deze werkgroep coördineert voortaan de organisatie van de Open Monumentendagen in Teylingen. De drie lokale organisaties verzorgen elk gewoon de lokale activiteiten op Open Monumentendag;
  • één persoon binnen deze werkgroep is aanspreekpunt naar de gemeente; 
  • de werkgroep beheert een bankrekening t.b.v. de financiering van de organisatie; 
  • de gemeente ondersteunt de activiteiten (PR: publiciteit op eigen website en naar de pers, kopieerwerk).

Dhr. H. Langenberg neemt zitting in de werkgroep en neemt de coördinatie op zich. Hij zal tevens de coördinerende activiteiten op zich nemen voor de objecten die in Sassenheim meedoen aan de Open Monumentendag. Hij neemt deze taak over van de heer Wim Blom, bestuurslid van de Stichting Oud Sassenheim. De Open Monumentendagen vinden jaarlijks plaats in september.

Een van de doelstellingen van de Stichting Oud Sassenheim is het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

De Stichting Oud Sassenheim heeft in september 2007 een boek uitgebracht waarin alle officieel geïnventariseerde monumenten in Sassenheim zijn opgenomen en beschreven, zowel de rijksmonumenten als de gemeentelijke monumenten en de beeldbepalende panden. Dit boek Monumenten in Sassenheim is in de erkende boekhandel verkrijgbaar (Uitgeverij Aprilis, ISBN 978 90 5994 183 0).

De Stichting Oud Sassenheim heeft ook veel tijd gestopt in het behoud van de gemeentelijke monumenten in Sassenheim. Reeds in 2013 is door B en W aangekondigd dat het aantal gemeentelijke monumenten in de woonkern Sassenheim zou worden beperkt. Begin 2014 is dit werkelijkheid geworden. Ondanks driemaal inspreken tijdens gemeenteraadsvergaderingen en andere acties door de Stichting Oud Sassenheim in zowel de Commissie Ruimte als de gemeenteraad is de raad  akkoord gegaan met ongeveer een halvering van het aantal monumenten in Sassenheim! Zelfs het pandje Hoofdstraat 205 (‘het witte huisje van Van Goeverden’ in de volksmond) moest het ontgelden en is inmiddels gesloopt! 

Wij hebben ons uiterste best gedaan, maar helaas tevergeefs. Ook de Monumentencommissie heeft bakzeil moeten halen. Wij blijven niettemin de vinger aan de pols houden, noodzakelijk daar nu de eigenaar van de villa West End van de status van gemeentelijk monument af wil.

Wat inmiddels is gelukt, op 23 april 2015 is dit door de raad vastgesteld.

Klik hier voor de brief van de Stichting van 31 mei 2015 aan B en W van de Gemeente Teylingen

Om meer te lezen over het Monumenten beleid klik hier

 

Coördinator:
Alfred Pop
T: 0252-224 511 / 06-21592523

 

Meer lezen over de doelstelling van de werkgroep Monumenten klik hier..