W e r k g r o e p e n

Werkgroep Archiefbeheer

 

De werkgroep archivering is verantwoordelijk voor het beheer en behoud van foto's, films, knipsels, boeken, kaarten en andere documentatie over Sassenheim.

De werkgroep komt op gezette tijden bijeen om het verzamelde materiaal te onderzoeken, rubriceren en te digitaliseren. Alles wordt voorzien van een codenummer en omschreven, zodat het op de computer of in ordners is terug te vinden.

Geïnteresseerden zijn welkom op de zogenoemde inloopochtenden op elke eerste donderdagochtend van de maand, van 10.00 tot 12.30 uur. Iedereen die vragen heeft over 'oud' Sassenheim kan hier terecht. Het archief bestaat uit zes delen:

Het algemeen archief
Dit onderdeel is zeer uitgebreid: het omvat onder andere officiële stukken, aktes, notulen, correspondentie, gegevens van Sassenheimse bedrijven, stichtingen en verenigingen en archiefmateriaal van en over Sassenheimse scholen.

Fotoarchief 
Dit archief omvat honderden foto's, ansichtkaarten, video's, dia's en filmmateriaal van en over Sassenheim en omstreken.

Genealogisch archief
Het genealogisch archief bestaat uit vele honderden rouwcirculaires en bidprentjes, voornamelijk bestemd ter ondersteuning van genealogisch onderzoek. De gegevens zijn op familienaam gesorteerd en in de computer gezet.

Bibliotheek
De bibliotheek omvat in het bijzonder boeken over Sassenheim en omstreken. Veel boeken die in de loop der jaren over Sassenheim zijn verschenen, zijn hierin aanwezig. De bibliotheek omvat echter ook veel algemeen materiaal betreffende de streek, naslagwerken en jaargangen van tijdschriften over onder andere genealogie en tijdschriften van aanverwante organisaties.

Kaartenarchief 
Het kaartenarchief omvat historische en kadastrale kaarten en bouwtekeningen.

Kranten- en knipselarchief
Dit archief omvat krantenknipsels vanaf ongeveer 1900 tot heden.

Coördinator:
Gijs Overvliet
T: 0252-210 314