P u b l i c a t i e s

Het Oude Koningshuys

 

Bij opgravingen is aangetoond dat de plek van Het Oude Koningshuys reeds in de middeleeuwen bewoond was. Een gedeelte van het tegenwoordige souterrain bestaat uit zogenaamde kloostermoppen uit de dertiende eeuw. Over deze periode zijn weinig gegevens voor handen. Pas in 1543 lezen we voor het eerst over een eigenaar/bewoner, namelijk Claes Aelwijn Claesz. uit Leiden.

Via hem erfde de familie Van Egmond van de Nyenburg Het Oude Koningshuys. Onder het beheer van deze familie kwam de huidige begane grond van het huis tot stand, een eeuw later gevolgd door de eerste verdieping, waardoor het huis zijn tegenwoordige uiterlijk kreeg. Van 1680-1700 was het Koningshuys eigendom van stadhouder-koning Willem III (1650-1702), waar later Het Oude Koningshuys naar is vernoemd. Van 1780 tot aan zijn dood in 1816 was het huis met bijbe-horende tuinen het bezit van Jan Jacob Bosé. Hij breidde het bezit uit tot aan De Kaag bij Warmond.

In latere jaren viel het landgoed zodanig uiteen dat omstreeks 1850 de oostgrens van het grondbezit bij de Hoofdstraat lag. Tot en met de Eerste Wereldoorlog was het Koningshuys en de direct daaraan grenzende percelen, waarvan de bestemming in bollengrond werd veranderd, het bezit van de familie Kruijff. In de twintigste eeuw heeft het Koningshuys verschillende bestemmingen gehad, waaronder een hotel en partyrestaurant. In 2000 werd Het Oude Koningshuys verkocht aan dhr. L.B. Romeyn, die er na een ingrijpende restauratie ging wonen. Inmiddels is het huis doorverkocht. Het boek over Het Oude Koninghuys bevat 252 pagina’s, is uitstekend gedocumenteerd en bevat meer dan 180 foto’s en kaarten. 

 

Zie ook de Quotes over het Oude Konigshyus

stratenboek

Drukkerij
ISBN: 

Afhaalprijs: € 29,50. Na betaling kan het boek worden opgehaald in de Coy - 1e donderdagochtend van de maand.
€ 4,60. (Nederland). *1
€ 9,30. (Europa). *1
*1 Na betaling inclusief verzendkosten zal het boek U worden toegestuurd.


Formaat: 
Gewicht: 

Bestellen