N i e u w s f l i t s e n

 

Open komt weer fysiek bijeen

28-09-2021

Belangstellenden voor de inloop van Stichting Oud Sassenheim kunnen donderdag 7 oktober weer terecht in De Coy. De laatste bijeenkomst was begin maart 2020, kort voor de afkondiging van de algehele lockdown voor bijeenkomsten. Nadien werd het contact met de donateurs per mail onderhouden. Vanaf februari dit jaar is de SOS overgegaan op digitale inloopbijeenkomsten. Dat ging op zich goed, maar het SOS-bestuur zegt blij te zijn dat het nu weer vele bekende gezichten kan gaan begroeten. Velen hebben naar een fysieke bijeenkomst uitgekeken, aldus het bestuur. Al is het voor de deelnemers die buiten Sassenheim of in het buitenland wonen jammer dat zij niet meer vanuit huis de presentaties en gesprekken kunnen volgen.

Op 7 oktober zullen de fotoboeken zijn uitgestald op de tafels en de kasten met boeken over de historie van Sassenheim weer openstaan. Frans van der Wiel zal nr. 2 van de serie ‘Herkent u ze nog, de Sassemers’ vertonen. Dit is een update van de in 2007 gemaakte presentatie met foto’s van oude winkelpanden en Sassenheimers van toen. De inloop begint met een praatje over de afgelopen tijd en een blik vooruit. Ook het programma van de jaarlijkse SOS-Dia-avond op 17 november zal worden toegelicht. Bezoekers aan de inloop kunnen ook het nieuwe, maar nog niet ingerichte, archief bekijken dat afgelopen zomer op het Coyplein is gebouwd. Met deze nieuwe ruimte is de SOS weer toegerust om oude voorwerpen met betrekking tot Sassenheim te bewaren.

De inloop start om 10.00 uur, 7 oktober, Kagerdreef 72.

Promotiefoto van Adest Musica, ca 1952. Op dit moment is Adest weer met een
         actie voor uniformen bezig.

 

Sponsor Uitgelicht