N i e u w s f l i t s e n

SOS Inloopochtend 4 april met presentatie over Monte Carlo

31-03-2018

Op donderdag 4 april a.s. is het weer EERSTE DONDERDAG VAN DE MAAND, dus inloop- ochtend! Het bestuur van de S ch ng Oud Sassenheim nodigt leden en belangstellenden hiervoor uit.

Op deze ochtend kunt u kennismaken met enkele van onze vrijwilligers, voor zover dat nog nodig is natuurlijk.
Op de tafels liggen fotoboeken, waarin u naar hartelust kunt bekijken. Samen met tafel- genoten kijken is natuurlijk ook leuk: vaak zijn foto’s aanleiding voor het ophalen van allerlei herinneringen. De mooiste verhalen doen dan vaak de ronde!

U kunt ook onze expositie Openbaar vervoer in de Bollenstreek bekijken.

Van de Werkgroep Historie zijn er al jd wel enkele vrijwilligers aanwezig; aan hen kunt u uw vragen stellen over van alles wat met de geschiedenis van Sassenheim te maken hee . Ook kunt u foto’s laten scannen.

De Werkgroep Genealogie is met vele projecten bezig. Te denken valt aan het werken aan het Sassenheims Biogra sch Woordenboek. Ook hier kunnen bidprentjes en rouwkaar- ten aangeboden worden voor ons archief.

Er zijn ook vrijwilligers bezig met het ‘opschonen’ van het archief, met het rubriceren van krantenknipsels en geschonken archieven. Tevens wordt er gewerkt aan het archiveren en digitaliseren van foto’s en lmmateriaal. Dit wordt dan op de Beeldbank geplaatst, zodat u dit thuis op uw gemak kunt bekijken.

Frans van der Wiel zal de presenta e De Schuur vertonen. Deze gaat over de verbouwing van de voormalige bollenschuur van Papendrecht en Van der Voet tot appartementen- complex Monte Carlo.

 

Presentatie over “Monte Carlo”.

Het appartementencomplex “Monte Carlo” staat centraal tijdens de komende Inloopochtend van Stichting Oud Sassenheim. Dit complex aan de Teylingervaart was oorspronkelijk een bollenschuur, in 1930 gebouwd door de bekende Sassenheimse aannemer J.P. Oudshoorn voor de firma Papendrecht & Van der Voet. Later kwam het gebouw in handen van H. Verdegaal. De laatste eigenaar, voor de renovatie in 2004/2005, was de firma Nicola. Het nieuwe wooncomplex met 12 appartementen werd in 2006 opgeleverd. De SOS heeft zich destijds voor de herbestemming van de bollenschuur sterk gemaakt. Zij is aangesloten bij het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin- en Bollenstreek (CHG) in Lisse. Deze regionale koepelorganisatie van locale cultuurhistorische verenigingen en musea is gespecialiseerd in bollenerfgoed en heeft bij de herbestemming van de bollenschuur geadviseerd. Helemaal gelukkig is het CHG niet met het eindresultaat. De authenticiteit van de schuur is aan de buitenzijde te veel aangetast. 

Tijdens de SOS-inloop zal een video worden vertoond van de in 2005 uitgevoerde renovatie en uitgelegd worden waar de wat mysterieuze naam van het wooncomplex vandaan komt. 

 

Locace: De Coy, Kagerdreef 72, Sassenheim.

De zaal is open vanaf 10.00 uur en de presenta e begint om 10.30 uur. Om 12.00 uur beginnen we zo’n beetje met opruimen. 

 

Sponsor Uitgelicht