N i e u w s f l i t s e n

Geen bijzondere vondsten op bouwlocatie Rusthoff

21-10-2018

Het proefsleuvenonderzoek dat archeologisch onderzoeksbureau Econsultancy vorige week op de bouwlocatie Rusthoff heeft uitgevoerd zal de Sassenheimse geschiedenis niet doen veranderen. Dat is althans de verwachting van SOS-bestuurslid en amateur-archeoloog Aad van der Geest.

Het onderzoek is in opdracht van bouwbedrijf H&B Bouw uitgevoerd op verzoek van de gemeente. De bouwlocatie is gelegen op een oude strandwal aan de Hoofdstraat naast Park Rusthoff en is door de eeuwen heen bebouwd geweest. Recentelijk stond daar nog Villa Rusthoff (1930) en daarvoor, deels op de huidige bouwlocatie, de buitenplaats Rusthoff uit ca. 1750. Van fundamenten van deze gebouwen is niets teruggevonden. Dat zou vermoedelijk wel het geval zijn geweest van de fundamenten van een kleine communicatiebunker die tegenover het oude Postkantoor heeft gelegen. Deze bunker is in de oorlogsjaren door de Duitsers gebouwd en heeft tot 1951 op het terrein van de huidige bouwlocatie gestaan. Vanwege aanwezige kabels hebben daar geen graafwerkzaamheden plaatsgevonden. De bedoeling is dat op de bouwlocatie een appartementencomplex komt.

Wel zijn er diverse scherven naar boven gekomen. Op een soepschenkel na zijn er geen dierlijke resten gevonden en ook geen metalen voorwerpen. Twee met puin volgestorte beerputten, respectievelijk uit de 19e en 18e eeuw, leverden ook geen archeologische vondsten op. Omdat de locatie zich bevindt op de hogere delen van Sassenheim zal naar verwachting een mooi beeld geschetst kunnen worden van de geologische opbouw van de diverse grondlagen. Tijdens het graafwerk waren duidelijk verschillende kleurprofielen in het zand te zien.

De Stichting Oud Sassenheim is heel blij met deze positieve ervaring en geweldige medewerking van de betrokken instanties, en wacht met spanning het archeologisch onderzoeksrapport af. Daarin zal ongetwijfeld alles uitvoerig worden beschreven en worden uitgebeeld.


1

Sponsor Uitgelicht