N i e u w s f l i t s e n

SOS verrast met visie Ruïne van Teylingen

21-10-2018

De afgelopen week door de gemeente Teylingen gepresenteerde visie over de mogelijke toekomst van de Ruïne van Teylingen biedt volgens de Stichting Oud Sassenheim aanknopingspunten om het gehele gebied rondom de ruïne tot ontwikkeling te brengen. Het college wil dat de raad zich volgend jaar nog voor de zomer uitspreekt over de richting waarin het gebied rondom de ruïne ontwikkeld zou kunnen worden. Voordien wil het college nog een breed participatietraject opstarten.

 

Impasse doorbreken
De SOS is verrast maar ook blij met de gemeentelijke visie. Al jaren richt de stichting zich tot de gemeente met het verzoek iets te doen met deze unieke historische locatie. Nu een van de opties in de visie een groot landschappelijk ingebed tuinenpark, annex expositieruimte is, hoopt de SOS dat er snel een einde komt aan de al jaren durende impasse over de gebiedsontwikkeling tussen verschillende particulieren en de gemeente. In de meest vergaande optie zijn ook de bollenschuren Gebr. Bergman en Westerbeek opgenomen.

Cultuurhistorie

“Het zou mooi zijn als de zichtlijnen op de ruïne, met name vanuit de Teijlingerlaan, verbeterd worden”, aldus SOS voorzitter Alfred Pop. “Als het daarnaast politiek en financieel haalbaar is om een tuinenpark en exporuimte van nationale allure in te richten, zou dat voor de streek niet alleen cultuurhistorisch passend zijn, maar ook een economisch impuls betekenen. Een topattractie die het hele jaar door kan worden bezocht. Rond 1800 lagen op de beoogde locatie naast de ruïne prachtige parken en tuinen die toebehoorden aan het Jachthuijs te Teijlingen”. 

         

Volgens de SOS voorzitter houdt de visie een behoorlijk ambitieus plan in dat kans van slagen heeft als er een topattractie van gemaakt wordt met internationale uitstraling en aantrekkingskracht. Dat vergt best nog veel denkwerk en investeringsinspanningen. Een haalbaarheidsstudie is een eerste vereiste, maar daar gaan wij niet over”. De SOS staat achter de invulling van de cultuurhistorische visie. Met name als het gaat om het behoud en de herbestemming van de twee bollenschuren en de zichtlijnen op de ruïne. Voor de bollenschuren kunnen wij terugvallen op de expertise van het CultuurHistorisch Genootschap van de Duin- en Bollenstreek (CHG), dat ook adviseerde over de nabij de ruïne gelegen en tot wooncomplex herbestemde bollensschuur Monte Carlo van voorheen de firma Papendrecht - van der Voet. Maar ook landschappelijk is het een mooie aanvuling.

 

De gemeentelijke visie over het ruïnegebied heeft volgens de SOS de tijd mee. Het is tijd voor een doorbraak in dit verrommelde gebied. De ruïne is een nog onbenutte streek icoon van nationale betekenis, de toeristenstroom naar de streek wordt groter en groter. De herbeleving van de geschiedenis van de Duin- en bollenstreek wint er mee, aldus de SOS.      

  


RuinevTeylingen

 

Sponsor Uitgelicht