N i e u w s f l i t s e n

SOS blij met proefsleuvenonderzoek

19-10-2018

Stichting Oud Sassenheim is verheugd dat de gemeente Teylingen gevolg heeft gegeven aan haar verzoek van juni vorige jaar om voor het bodemonderzoek bij de bouwlocatie Plan Rusthoff geen boringen te verrichten, maar een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. Hiermee kan heel nauwkeurig worden nagegaan of in de bodem van het terrein aan de Hoofdstraat archeologische vondsten kunnen worden verwacht. Vanaf dinsdag 16 oktober zal door archeologisch onderzoeksbureau Econsultancy bodemonderzoek worden verricht waarbij sleuven van 2 tot 4 meter worden gegraven. De SOS zal de verrichtingen van nabij volgen. Op het terrein waar voorheen Villa Rusthoff stond, was vroeger de buitenplaats van de familie Charbon gelegen. Deze buitenplaats bestond al in 1750. De vraag is of er daarvoor geen andere vormen van bewoning zijn geweest. Stichting Oud Sassenheim acht het niet onmogelijk dat er aardewerk, stenen bijlen of bronzen voorwerpen worden gevonden. De locatie is immers gelegen op een oude strandwal die door de eeuwen heen gediend heeft als doorgangsweg van Leiden naar Haarlem.           

De SOS is ook benieuwd of de buitenplaats Rusthoff destijds onderkelderd was. Mogelijk kunnen daarvan nog resten worden gevonden. De buitenplaats lag niet geheel op de huidige onderzoeklocatie, maar iets ten zuiden daarvan bij de toegang aan de Hoofdstraat van het huidige Park Rusthoff dat ook toebehoorde aan de familie Charbon.  

Rusthoff 2016

 

Sponsor Uitgelicht