N i e u w s f l i t s e n

Oud Sassenheim blij met aandacht voor levend erfgoed (Oproep)

12-08-2018

Stichting Oud Sassenheim is bijzonder te spreken over het voornemen van de gemeente om twee historische runderrassen, de Blaarkop en de Lakenvelder, te benoemen als Teylings immaterieel erfgoed. In de wei bij het ooievaarsnest in Warmond en in de Boterhuispolder aan de Zijldijk grazen Lakenvelders. Blaarkoppen worden gehouden op de Sophiahoeve, eveneens te Warmond. Het voortbestaan van deze voor Bollenstreek en omgeving van Leiden historische runderrassen staat onder druk. De laatste regionale Blaarkoppenkeuring werd ooit gehouden aan de Oosthaven in Sassenheim.

In februari pleitte SOS voorzitter Alfred Pop namens de drie historische verenigingen in Teylingen in een raadscommissie voor het onderschrijven van een petitie met een pleidooi om bij de provincie Zuid-Holland aandacht te vragen voor het behoud van deze historische runderrassen. In maart nam de raad unaniem een motie aan van de ChristenUnie, waarin het college werd gevraagd de petitie te onder steunen en met de belangenbehartigers in de gemeente in overleg te treden over de wijze waarop een bijdrage kan worden geleverd aan de inspanningen om deze runderrassen in de gemeente te behouden. De gemeente heeft nu, tot genoegen van de SOS, al de daad bij het woord gevoegd.

Informatieborden

De SOS is met name verheugd over de reeds gemaakte meerjarige beheerafspraken met agrarische partijen en het voornemen de twee historische runderrassen op te nemen in de ‘Visie voor immaterieel erfgoed Teylingen’. Deze visie wordt in het najaar door het college bij de raad ingebracht. Ook de plannen om informatieborden te plaatsen over de koeien en hun ecologische bijdrage vallen in goede aarde bij de SOS.

Het vastleggen van een visie over immaterieel erfgoed zal nog een kluif worden, volgens de SOS.

SOS, HKV en Warmelda zijn in gesprek met de gemeente. De verenigingen vinden dat lokaal historisch besef bijdraagt aan de gemeenschappelijke identiteit, saamhorigheid en welzijn van de drie dorpen. Ook de lokale economie is er mee geholpen. Anders dan materieel cultuurhistorisch erfgoed, zoals rijks- en gemeentelijke monumenten, is het benoemen en veiligstellen van immaterieel erfgoed een stuk lastiger. Naast levend erfgoed zou gedacht kunnen worden aan elementen uit de bollencultuur (het Corso) en evenementen als de kermis, de kortebaandraverij, Sinterklaas, carnaval en het vastleggen van oude dorpsverhalen. De SOS roept Sassenheimers op mee te denken.

Lakenvelders bij het ooievaarsnest te Warmond

 

Sponsor Uitgelicht