N i e u w s f l i t s e n

Teylingen verkoopt Kagerdreef 72 aan Stichting Oud Sassenheim

04-01-2017

Op 3 januari heeft het college van B&W besloten het pand Kagerdreef 72, samen met nr. 72a oorspronkelijk gebouwd als p.-c. kleuterschool, te verkopen aan de Stichting Oud Sassenheim (SOS). Hiermee komt een lang gekoesterde wens van de SOS in vervulling: een eigen locatie waar een cultuurhistorisch centrum van Sassenheim tot bloei kan komen.

 


Kansen voor Stichting Oud Sassenheim en gemeente

Op het adres Kagerdreef 27a is nu nog een kinderopvang gevestigd. De andere helft van het gebouw, Kagerdreef 72, staat al een aantal jaren leeg. De Stichting Oud Sassenheim was op zoek naar een centrale locatie voor haar collectie en haar activiteiten. De stichting stelde daarom aan de gemeente voor het lege pand over te nemen. De SOS zorgt voor al het onderhoud en voor een grootscheepse verbouwing van het pand. De gemeente stelt het pand beschikbaar voor het symbolische bedrag van € 1,-. Dit past binnen het beleid van de gemeente van het faciliteren en het gebruikmaken van de eigen kracht van verenigingen en inwoners. Wethouder Kees van Velzen: 'Ik ben zeer verheugd dat we een pand dat al enkele jaren leeg staat, weer een mooie invulling kunnen geven en daarbij ook een vereniging kunnen helpen aan een vaste locatie. Het college is ervan overtuigd dat deze oplossing voor de Stichting Oud Sassenheim een unieke kans is om een cultuurhistorisch centrum op te zetten waar velen de historie van Sassenheim kunnen terugzien. Ik wens de SOS daarbij veel succes!'


Stichting Oud Sassenheim

Stichting Oud Sassenheim houdt zich bezig met de cultuurhistorie van Sassenheim en spant zich in voor het behoud van Sassenheims erfgoed en beeldbepalende panden. De stichting telt ruim 900 donateurs. Op dit moment huurt de stichting ruimte in de Molen van Speelman en in de Julianakerk. Voorzitter Alfred Pop: 'De Stichting Oud Sassenheim zoekt al jaren naar een eigen onderkomen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat wij dit pand nu kunnen overnemen. We gaan de lokalen gebruiken voor het inrichten van wisselexposities, het houden van lezingen, inloopbijeenkomsten en vergaderingen.' Ook het archief van de stichting wordt in het gebouw ondergebracht.

 

Met het besluit van het college kan de verkoop geregeld worden bij de notaris. Zodra alles rond is, vindt in februari een officiële feestelijke sleuteloverdracht plaats.

Kagerdreef 72

Kagerdreef 72

 

 

 

Sponsor Uitgelicht