De geschiedenis van de Stichting Oud Sassenheim . . . . . 

Twee gebeurtenissen waren aanleiding voor de oprichting van de Stichting Oud Sassenheim (SOS). De eerste gebeurtenis was de in 1987 van gemeentewege verrichte inventarisatie van cultuurhistorische panden in Sassenheim. Het provinciaal bestuur gaf hiervoor het startsein en het Adviesbureau voor Ruimtelijk Beleid, Ontwikkeling en Inrichting – Rotterdam voerde onder begeleiding van een door B&W ingestelde commissie de inventarisatie uit. Hierbij waren namens de burgerij twee personen betrokken die later oprichters zouden zijn van de Stichting Oud Sassenheim. 

De tweede gebeurtenis was de koop door de gemeente van het bedrijfsterrein Polyvroom en de ontwikkeling van bouwplannen op dat terrein. Uit persberichten in de zomer van 1989 bleek dat ten behoeve van de woningbouw de bedrijfsgebouwen zouden worden gesloopt. Ook de molen van Speelman zou worden afgebroken. 

Deze beide gebeurtenissen waren aanzet tot de oprichting van een Stichting Oud Sassenheim, die zich zou moeten inzetten voor het behoud van cultuurhistorische bebouwing, voor het tot stand komen van een monumenten- en een ruimtelijk beleid waarin ons cultureel erfgoed een geïntegreerde plaats zou moeten hebben. 

In december 1989 kwam een stichting-in-oprichting tot stand die het gemeentebestuur schriftelijk verzocht de romp van de molen van Speelman te behouden en te restaureren.
De statuten van de Stichting Oud Sassenheim werden bij akte van 8 februari 1990 notarieel vastgelegd. Tevens vond inschrijving plaats in het desbetreffende register van de Kamer van Koophandel. Volgens deze akte is het doel van de stichting: 'Het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Sassenheim en een positieve bijdrage te leveren bij het tot stand komen van verantwoorde bebouwing en ruimtelijke inrichting, alsmede het doen c.q. laten doen van onderzoek naar de geschiedenis van Sassenheim en de publicatie van de resultaten daarvan'. 

Het bestuur, zoals dat in de notariële akte werd vermeld, bestond uit 11 leden te weten:
A. Frijlink (voorzitter)
J.E. van Teylingen (secretaris)
J.D.F. Hardenberg (penningmeester)
H. van Halst-Breur
S. Batenburg-de Jong
P.C. Burgmeijer
H. Hallink
G.A. Posthumus
L.A. Ter Meer
H.J.N. Verhoef
A.J. van der Zanden

Het logo van de Stichting Oud Sassenheim is ontworpen door de heer C.A.M. van den Berg uit Noordwijk.

Sponsor Uitgelicht