De Dorpskerk

Gebouwd als romaanse zaalkerk in de 12de eeuw en gewijd aan Sint-Pancratius. Oorspronkelijk van hout en later opgebouwd uit tufsteen. De bakstenen toren is waarschijnlijk in het midden van de 13de eeuw toegevoegd. De kerk is tijdens het Beleg van Leiden in 1573 grotendeels verwoest. Bij de wederopbouw in 1594 werden de muren en de toren verhoogd en kreeg de kerk gotische spitsboogramen in plaats van romaanse vensters. Tijdens deReformatie ginghet gebouw over van de Rooms-Katholieke kerknaar de Nederduits Gereformeerde kerk.Omstreeks 1740 is het voorschip van de kerk vergroot. Bij de laatste restauratie in 1972 kreeg de kerk weer zijn vroegere uitstraling; de grote gotische ramen werden weer vervangen door de oorspronkelijke romaanse vensters.

 

In het torenportaal bevindt zich het Angelusklokje uit 1563, gegoten door Aelt de Stomme. In de kerk liggen diverse oude grafstenen, waaronder die van Jan Adam Charbon, de eerste bewoner van buitenplaats Rusthoff. Het orgel is in 1657 gebouwd door Hans Goltfusz voor de Gasthuiskerk in Delft. In 1975 is het orgel naar Sassenheim gekomen, na  restauratie door K. Blank en Zn.,en geplaatst in de dorpskerk. De grote luidklok, in 1595 gegoten door WillemWegewaert, bevindt zich inde klokkenstoel. In 1943 werd de klok door de Duitsers per schip afgevoerd.Het schip zonk met 226 klokken bij Urk. Na de oorlog is het schip gelicht en op 20 april 1946 werd de klok weer teruggebracht naar Sassenheim.   

In de toren bevindt zich het Oranje carillon, in 1984 onthuld door prinses Juliana.

Bovenin de kerk bevindt zich het Torenmuseum met het uurwerk envele foto’s en voorwerpen m.b.t. de dorpskerk en het verleden van Sassenheim. 

 

Foto’s: (nummers worden weggelaten, korte toelichtingen volgen waar mogelijk)

- Dorpskerk te Sassem1760, pentekening Johan Swert( F3208)

Annaschool 73 74
- Dorpskerk 1938, foto (F 1063)
- Interieur Dorpskerk in 1976 (F 2441)
- Het Goltfusz orgel uit 1657 (HV 0716)
- Grafzerk in Dorpskerk   (F 2447)
- Het bezoek van prinses Juliana op 17 september 1984 i.v.m. de installatie en
inwerkingstelling van het Oranje carillon. Links burgemeester A.J. Kret. Prinses Juliana werd een
zilveren tafelbel aangeboden met daarin de namen van de leden van het Koninklijk Huis
gegraveerd.De23 klokken van het carillon dragen elk de naam van één van de toenmalige leden
van het Koninklijk Huis. De naam van prinses Juliana staat op de grootste klok. De kleinste klok
draagt ook deze naam en is vernoemd naar haar jongste kleindochter.   (F 4064)
- Het Torenmuseum bovenin de Dorpskerk
- Het uurwerk van de dorpskerk nabij de klokkenstoel

Sponsor Uitgelicht